top of page

Atık Pillerimiz Yerine Ulaştı.

Atık pil karşılığında ücretsiz dersler ile topladığımız 4kg pil TAP Derneği'ne ulaştı.


Atık pillerin metalleri ve içerisindeki kimyasal maddeler çöp depolama alanlarından sulama sularına ve toprağa karışarak çevre kirliliğini artırıyor ve insan sağlığını tehdit ediyor. Fakat atık piller geri dönüştürülebilir. Topladığımız atık pilleri T.C. Çevre ve Şehir Bakanlığı tarafından yetkiledirilmiş TAP Derneği'ne gönderiyoruz. "Gelecek İçin Geri Getirin" projesiyle bu atık piller geri kazanılıyor veya bertaraf ediyor.


Siz de atık pillerin geri kazanılması ve doğal kaynakların verimli kullanılması için her ay 15 atık pil karşılığında stüdyomuzda bir seansa ücretsiz katılabilirsiniz. Çevreye gösterdiğiniz duyarlılık için teşekkür ederiz.
bottom of page